Przekaż 1%

O nas

Historia

Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo Cyrenejczyk powstało w roku 1997. Stowarzyszenie zostało założone przez Komitet Założycielski w składzie: Pani Grażyna Sroczyńska Andrzejewska Przewodnicząca, Henryk Zdebski, Andrzej Gajdziński, Marek Urban. Pierwszym Prezesem był ks. Stanisław Staśko, który był pełnił tę funkcję do roku 2000. Zastąpił go Radosław Grybel, który poprzednio był zastępcą. Pełnił funkcję do roku 2004. Od marca 2004 roku do chwili obecnej Prezesem jest Paweł Odziomek.

Od roku 1986 w Diecezji Tarnowskiej istnieje Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Ruchowo, które pod swoją opieką ma ponad 1500 osób niepełnosprawnych ruchowo. Pierwszym dyrektorem był ks. Stanisław Staśko, kolejnymi: ks. Stanisław Cyran, ks. Stanisław Łątka, ks. Leszek Grębski i ks. Robert Pociecha. Obecnym dyrektorem jest ks. Rafał Słomba.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Limanowa. Katolickie Stowarzyszenie „Cyrenejczyk” działa na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo. Ideą powstania Stowarzyszenia, oprócz niesienia doraźnej pomocy finansowej i materialnej osobom niepełnosprawnym, było propagowanie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób sprawnych – stworzenie wspólnoty młodych ludzi, którzy poprzez zaangażowanie w prace Stowarzyszenia będą mogli pomagać, wspierać i być przyjaciółmi osób niepełnosprawnych ruchowo. Katolickie Stowarzyszenie „Cyrenejczyk” było wydawcą dwumiesięcznika dla chorych, niepełnosprawnych i ich przyjaciół – „Droga Nadziei”. Pismo ukazywało się od roku 1991. Jako wydawcę, cieszy nas fakt, że osoby niepełnosprawne włączały się w tworzenie i rozwój tego pisma.

W środowisku niepełnosprawnych, do którego dociera nasze Stowarzyszenie, jest wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Staramy się, w miarę możliwości finansowych, wspierać te osoby materialnie. W tej dziedzinie do naszych sukcesów możemy zaliczyć pośrednictwo w zakupie sprzętu ortopedycznego, jak również udzielanie dotacji finansowych na ten cel, a także udzielanie pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących. Na wniosek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Cyrenejczyk’, podczas forum niepełnosprawnych ruchowo, przyznawane są wyróżnienia instytucjom i osobom działającym w sposób szczególny na rzecz osób niepełnosprawnych. Co dwa lata przyznawane są Statuetki Cyrenejczyka – również osobom niepełnosprawnym. W roku 2000 nasze Stowarzyszenie otrzymało „Złote Serce” – wyróżnienie dla instytucji i osób działających na rzecz niepełnosprawnych przyznawane przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki z Katowic.

Co organizujemy?

W ciągu roku kalendarzowego Katolickie Stowarzyszenie „Cyrenejczyk” organizuje dla osób niepełnosprawnych ruchowo cykl imprez modlitewno- integracyjno-kulturalnych. W szczególności należą do nich:    

  • comiesięczne spotkania w  Okręgach Duszpasterstwa (Limanowa, Bochnia, Mielec, Tarnów, Łącko, Krynica, Nowy Sącz, Dębica, Dąbrowa Tarnowska ),
  • letnie turnusy rekolekcyjno – wypoczynkowe,
  • pielgrzymki krajowe (Częstochowa, Zawada k. Dębicy) i zagraniczne (Rzym, Lourdes ,Fatima),
  • wycieczki krajowe organizowane w ostatnich latach przy pomocy środków PCPR,
  • doroczny opłatek niepełnosprawnych ruchowo i ich przyjaciół,
  • Forum niepełnosprawnych ruchowo, które odbywa się zawsze w II sobotę września,  jednak od roku 2000 Forum organizowane co dwa lata
  • spotkania okolicznościowe, jak np. andrzejki, mikołajki, Sylwester.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Paweł Odziomek
Zastępca Prezesa – ks. Rafał Słomba
Sekretarz – Michał Kubicz
Członek – Kunegunda Szewczyk