Przekaż 1%
14.09.2014 Forum

XV Diecezjalne Forum Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół

Wyróżnieni STATUETKĄ CYRENEJCZYKA

Statuetką złotą –   o. Stanisław Olesiak   

Statuetką srebrną – Halina i Artur Zapała

Statuetką brązową:

1.      Zespół Szkół Samorządowych nr 4 ul. Reymonta 3; Limanowa

2.      Zespół Szkół Samorządowych nr 1 ul. M. Konopnickie; Limanowa

3.      Ks. Stanisław Pietrzak

4.      Piotr Krok

5.      Wojciech Salamon

6.      Alicja Schneider

7.      Weronika Kurek

8.      Izydor Puścizna 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom i Sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznego XV Forum Osób Niepełnosprawnych.  Naszą wdzięczność staramy się okazywać modlitwą podczas comiesięcznych Mszy św. sprawowanych w Domu Pielgrzyma w Limanowej.

Szczególne podziękowanie składamy również Panu Marianowi Wójtowiczowi, który w sposób bezinteresowny podjął się prowadzenia całodniowego spotkania na płycie Limanowskiego Rynku.