O Katolickim Stowarzyszeniu "Cyrenejczyk" Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo Cyrenejczyk powstało w roku 1997. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Limanowa. Katolickie Stowarzyszenie "Cyrenejczyk" działa na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo. Ideą powstania Stowarzyszenia, oprócz niesienia doraźnej pomocy finansowej i materialnej osobom niepełnosprawnym, było propagowanie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób sprawnych - stworzenie wspólnoty młodych ludzi, którzy poprzez zaangażowanie w prace Stowarzyszenia będą mogli pomagać, wspierać i być przyjaciółmi osób niepełnosprawnych ruchowo.Od roku 1986 w Diecezji Tarnowskiej istnieje Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Ruchowo, które pod swoją opieką ma ponad 1500 osób niepełnosprawnych ruchowo. Kolejnym celem naszego Stowarzyszenia jest działalność na rzecz tego Duszpasterstwa. Katolickie Stowarzyszenie „Cyrenejczyk” jest wydawcą dwumiesięcznika dla chorych, niepełnosprawnych i ich przyjaciół - "Droga Nadziei". Pismo to ukazuje się od roku 1991 w pierwszych latach było miesięczniki/i porusza tematy związane z osobami niepelnosprawnymi, ich problemami i przeżyciami. Jako wydawcę ciszy nas fakt, że osoby niepełnosprawne włączają się w tworzenie i rozwój tego pisma.

           W środowisku niepełnosprawnych, do którego dociera nasze Stowarzyszenie, jest wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Staramy się, w miarę możliwości finansowych, wspierać te osoby materialnie. W tej dziedzinie do naszych sukcesów możemy zaliczyć pośrednictwo w zakupie sprzętu ortopedycznego, jak również udzielanie dotacji finansowych na ten cel, a także udzielanie pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących. Na wniosek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia "Cyrenejczyk’, podczas forum niepełnosprawnych ruchowo, przyznawane są wyróżnienia instytucjom i osobom działającym w sposób szczególny na rzecz osób niepełnosprawnych. W roku bieżącym odbyła się kolejna edycja „Statuetek Cyrenejczyka", które również otrzymują osoby niepełnosprawne. W roku 2000 nasze Stowarzyszenie otrzymało "Złote Serce" - wyróżnienie dla instytucji i osób działających na rzecz niepełnosprawnych przyznawane przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki z Katowic. Stowarzyszenie zostało założone przez Komitet Założycielski w składzie: Pani Grażyna Sroczyńska Andrzejewska Przewodnicząca Henryk Zdebski Andrzej Gajdziński Marek Urban Pierwszym Prezesem oraz jednym z najważniejszych członków założycieli był Ks. Stanisław Staśko, który był prezesem do roku 2000. Następnie Prezesem został Pan Radosław Grybel, który poprzednio był zastępcą. Pan Radosław był prezesem do roku 2004. Od marca 2004 roku do chwili obecnej Prezesem jest Pan Paweł Odziomek, zastępcą jest Ks. Stanisław Łątka, który jest również Dyrektorem Duszpasterstwa Niepełnosprawnych Ruchowo diecezji Tarnowskiej mianowany przez Ordynariusza Ks. Biskupa Wiktora Skworca. Członkami Zarządu w chwili obecnej są Kunegunda Szewczyk i Jadwiga Przybyłko.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »