Przekaż 1%

Opłatek 2010

Spotkanie Opłatkowe w Limanowej

y ponownie uczestniczyć w „Opłatku” zorganizowanym dla nas przez Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół  Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk”. Z wielką radością podążaliśmy z różnych stron naszej diecezji, mając nadzieję na spotkanie wielu znajomych twarzy.

Czytaj więcej 

Maria Pasiud